Har du ambitoner om at blive selvstændig som olie- og foder/brændselsproducent er det H60 du skal bruge.

En enhed behandler op til 500 kg frø/år, og det er normalt at opstille flere enheder ved siden af hinanden. Hybren er behjælpelig med design og montage af produktionslinier eller hele fabrikker i det omfang, kunden ønsker.

H60 er også typisk den presser, der indgår i kombinerede systemer, hvor Hybren opstiller frøbehandling, presser og kedel i et samlet fuldautomatisk system, overvåget og styret af plc. Læs mere om disse systemer her.

H60 kan som sin lillebror H30 udstyres med booster, der sikrer et højt olieudbytte og markedets stærkeste pille.Ingen nyheder at vise