HYBREN HELIX 3500 

01032009017.jpg

Hybren Helix 3500 såsædsrenser og sorterer

Med  Hybren Helix 3500 såsædsrenser har du mulighed for at lave væsentlige besparelser på såsæd, idet du både kan rense og størrelsessortere dit markfrø, så kun de store, spiredygtige kerner anvendes. Små kerner, der ellers ville optage plads i såbedet, uden at give fuldt udbytte, frasorteres. Derved gives de store kerner de bedste muligheder for et højt udbytte med anvendelse af egen avl som sædekorn.

Med Hybren Helix 3500 kan du vælge en eller flere af følgende behandlinger:

1.       Kørning

2.       Luftrensning

3.       Soldrensning/Størrelsessortering

4.       Bejdsning

 

•1.    1. Kørning

Den første proces frøet køres igennem, hvis du vælger det, er kørning. Frøet doseres med  den integrerede fødesnegl  til kørneren med en fast kapacitet, så en ensartet kørning opnås.

Selve kørningen er en mekanisk proces, der slår haser eller skaller af frøet, så disse bestanddele ikke forstyrrer den efterfølgende sortering, og ikke skaber problemer i såmaskinens valser efterfølgende.

Behandlingstiden i kørneren justeres ved hjælp af et flytbart skod i udløbsstudsen, så kørningen kan justeres efter behov. Justerbar kørnerhastighed kan fåes til ekstraudstyr, ellers kan der vælges mellem 1400 og 2800 RPM(standard) ved bestilling.

Hvis frøet ikke skal kørnes, udelades processen ved at undlade at starte kørnermotoren.

 

•2.    2.  Luftrensning

Hybren Helix 3500 benytter sig af luftrensning som en del af processen, udformet så frøet ligger i bunden af et sneglesystem, og luften trækkes igennem sneglen nedefra, mens frøet transporteres hen over et perforeret område. I denne proces fjernes alle urenheder, der er lettere end frøet. Sugestyrken reguleres reguleres ind ved hjælp af skrueknap, og resultatet observeres igennem skueglas,  så den optimale luftrensning opnås.

 

•3.    3. Soldrensning/størrelsessortering

Efter luftrensningen overføres frøet til to tromler, der frasorterer grovsand, ukrudtsfrø og tvangsmodnede kerner, og opdeler frøet i to brugssorteringer.  Halm og større fremmedlegemer føres ud til enden af maskinen. Der laves altså 3 sorteringer inde i maskinen, og en frasortering over enden.

Opdelingen mellem de 3 første sorteringer  justeres på to håndhjul på enden af maskinen.

Det giver en helt unik mulighed for at justere sorteringen efter en ønsket kernestørrelse (1000 kornsvægten).

De tre sorteringer afleveres nedenud af maskinen, gennem standard OK160 tilslutninger, hvorpå der kan monteres transportsnegle efter ønske.

 

•4.    4. Bejdsning

Bejdseenheden er et ekstraudstyr, der enten kan kobles direkte på en af de tre sorteringer, eller opstilles ved siden af maskinen. Opstilles bejdseren ved siden af renseren, skal frøet overføres til denne ved hjælp af en snegl koblet på en af renserens afgangsstudse.

Med bejdseren er det muligt at behandle sædekornet med fungicider og flydende gødning, som f.eks. mangan, hvorved behovet for sprøjtning i det spirede såbed reduceres væsentligt.

Datablad på denne kompakte og effektive kornrenser kan downloades herIngen nyheder at vise