Vi er i flere år blevet opfordret til at udvikle en frørenser, der var et alternativ til de store anlæg, der er på markedet idag.

Med Hybren Helix mener vi at have opfyldt dette ønske, idet der er tale om en lille, kompakt enhed, der har en høj rensekvalitet, og på grund af den enkle opbygning en særdeles konkurrencedygtig pris.

Princippet fungerer ved, at frøet først føres hen over en opadgående luftstrøm, hvor avner, støv og fint sand løftes ovenud, og overføres til en støvpose. Herefter føres frøet videre til den mekaniske rensning, der udføres efter det princip,der har givet Hybren Helix sit navn.

På traditionel vis fjernes sand og støv gennem et rystesold eller en tromle med små huller. Når dette princip anvendes på oliefrø, vil hullerne hurtigt blive kittet til med en blanding af olie fra frøene og støv. Det vil sige, at der ikke er nogen reel fjerning af sand og støv efter en kort driftperiode.

Større urenheder fjernes på samme måde traditionelt ved, at lade frøene passere et sold med 4-5 mm huller, hvor frøene falder igennem, imens grovpartikler holdes tilbage. Et sådant sold eller tromle vil over en periode blive tilstoppet med partikler, der lige netop passer i hullerne, og derfor skal soldet eller tromlen rengøres.

Hybren Helix benytter sig ikke af sold i traditionel forstand.

Den mekaniske rensning for grovpartikler genemføres ved, at frøet føres igennem en vandret, roterende spiral ("Helix" betyder spiral på græsk). Afstanden imellem vindingerne i spiralen definerer en revne, som frøet kan falde ud af. Uden på spiralen er et fast rør med langsgående slidser, der sammen med spiralen former de huller, som frøet passerer igennem. Partikler større end frøet bliver tilbageholdt indeni spiralen, og skrues af denne ud over enden af renseren. Da spiralen og det omliggende rør med slidser bevæger sig i forhold til hinanden, bliver partikler, der ellers ville sætte sig fast, skruet ud over enden af renseren, sammen med de øvrige urenheder.

Du kan downloade datablad på denne nyskabende, patenterede renser her

bild0544a.jpgIngen nyheder at vise