HYBRENs HISTORIE

Hybren startede lige efter årtusindeskiftet, med en ide om, at skabe et energimæssigt alternativ til olie, og til en vis grad træpiller, der i dag transporteres fra østlandene til Danmark, og derved er kommet til at ligne forsyningen med fossil olie mere og mere i sin infrastruktur.

Planteolie har lige siden dieselmotorens fødsel været anvendt som brændstof, og det faktum, at den er CO2- neutral og svovlfri, er blevet mere og mere relevant, som drivhuseffekten er blevet mere og mere veldokumenteret. At den ligeledes ikke skaber små kræftfremkaldende partikler ved forbrænding, er måske en lidt overset sidegevinst i forhold til behovet for partikelfiltre på fossilt drevne dieselbiler.

Hybrens fokus har i de forløbne år ligget på tilpasning af teknologien, så der er opnået løsninger, der passer kapacitetsmæssigt til markedet, og som har den nødvendige driftsikkerhed, så energiforsyningen til husstanden fungerer.

Desuden har Hybren udviklet et helt enestående koncept for frørensning, der har betydet at vi er gået ind i markedet for kornrensning, hvor en ny såsædsrenser har set dagens lys.  

Virkemidlerne har været, og er stadig, at tænke ubundet af traditionelle faggrænser, at kompromisløst fokusere på slutbrugers behov, og, naturligvis, en masse forsøg.Ingen nyheder at vise