FILTERSØJLE

Hybrens anlæg baserer sig på filtrering i samme takt som pressen producerer olien, ved løbende at pumpe olien fra bundfældningssystemet over filtersøjlen. På denne måde opnås den længste levetid på filtermediet, og den bedste filtrering af olien, idet det langsomme flow resulterer i en lille trykdifferens over filtervæggen. Pumpestørrelse og effektforbrug til filtreringen er ligeledes reduceret, til et forbrug der ligger i samme størrelsesorden som en kraftig elpære, når pumpen kører (typisk 10-20 minutter i timen).

Hybrens filtersøjle er opbygget omkring et 1 my posefilter, og  konstrueret med henblik på lange driftperioder uden filterskift. Filtermaterialet er desuden arrangeret således, at der ikke er olie og slam/filterkage inde i filterposen, hvilket gør det let at løfte denne op i forbindelse med filterskift, uden unødigt svineri.

For at beskytte filtermediet mod bundfældende urenheder, tilføres olien fra bunden af søjlen, og filtermediet sidder i toppen. Det bundfald, der lægger sig i søjlen, kan tømmes nedenud, dels gennem en stor kuglehane, dels ved af-boltning af bundplade i forbindelse med filterskift.

Tid for filterskift indikeres af det monterede manometer, der gør det muligt at følge med i filterets tilstand. Når manometeret viser 2,5 til 3 bar, er det tid for filterskift. Hent datablad herIngen nyheder at vise