OLIEPRESSERE
     - HYBREN H6
     - HYBREN H30P OG H30S
     - HYBREN H60
     - HYBREN SAMLET KIT
     - HYBREN BOOSTER
  FILTERSØJLE
  PUMPESYSTEM
  HYBREN STOKERLØSNING
  HYBREN HELIX 100 FRØRENSER
  HYBREN HELIX 3500 SÅSÆDSRENSER

 

Hybrens presseteknologi

Hybrens oliepressere er resultat af et udviklingsarbejde, hvor vi helt bevidst har arbejdet med "skyklapper" på. Grunden til det er den indlysende, at hvis man læner sig op af lignende produkter i udformning, så får man også lignende resultater i den anden ende. Eller som  Konfutse sagde; " hvis du går i andres fodspor, kommer du aldrig foran". Omkostningen er naturligvis, at det kræver mere tid, flere penge og flere forsøg at nå frem til målet, men vi har konstateret, at strategien har givet pote for Hybren, idet vi kan præsentere en presseteknologi, der har nogle unikke grundlæggende egenskaber, som du kan se beskrevet her.

Principielt er der tale om en skruepresse, et princip der er ældgammelt, men som stadig er meget relevant. Skruepresseprincippet er enkelt, robust og til at fremstille til en rimelig pris, og det passer perfekt ind i Hybrens vision om at fremstille nytænkte produkter med et enestående design, enkel og robust opbygning, og høj produktkvalitet.

Men selv om skrueprincippet er enkelt, eller måske netop derfor, har detailudformningen af de enkelte dele stor indflydelse på, hvilke egenskaber den færdige presse har. Du kan finde skruepressere, der har højt energiforbrug, lavt udbytte og en stor mængde urenheder i den rå olie, og du kan finde det modsatte, selv om der grundlæggende er tale om samme princip. Alt sammen et resultat af kundekrav, designfilosofi og forståelse af processen.

Strømforbrug
En maskine, der er designet til kontinuerlig drift, vil i sagens natur have nogle lange driftperioder, hvis den er dimensioneret til det behov, den opfylder. Hybrens holdning er, at lange driftperioder uden stop giver den bedste proces, og den reneste olie, idet en kold presser altid afgiver flere urenheder til olien end en varm presser.
Økonomisk set er det heller ikke hensigtsmæssigt, at købe en kapacitet, der kan dække ens behov ved f.eks. 1 times daglig drift, det giver kun ca. 4 % drifttid til at gøre investeringen lønsom.

Derfor er det naturligvis vigtigt, at presserens strømforbrug pr. liter produceret olie ikke er større end absolut nødvendigt. Et meget lavt strømforbrug er en af de egenskaber, der gør Hybrens pressere  til en god investering, også ved langvarig, kontinuert drift.

Oliekvalitet
Oliekvaliteten ved planteoliepresning er afhængig af det frø, man presser. Vil man have den bedste oliekvalitet, må man bruge den bedste råvare, som i alle andre forarbejdningsprocesser. Det vil sige rent, tørt og ikke for gammelt frø, der har været opbevaret på forsvarlig vis.

Når denne forudsætning er opfyldt, har presserens udformning også stor indflydelse på oliekvaliteten. Jo flere kræfter (jo større strømforbrug !) man bruger på at presse olien ud, jo flere urenheder af fysisk og kemisk art finder man typisk i den producerede olie.
Det skyldes dels, at en stor friktion giver en stor varmeudvikling, der resulterer i at presningen kommer til at foregå under høje temperaturer, hvilket øger mængden af fosfor i olien. Overskrides grænseværdien, er olien uegnet som drivstof til en dieselmotor. Dette er en af grundene til, at den koldpressede rapsolie kan bruges direkte i en modificeret motor, men varmpresset rapsolie enten skal raffineres, som det sker med madolie, eller "for-estres", som man gør med biodiesel.

Se DINstandarden for planteolie til motorbrændstof her

En anden effekt, der resulterer i fysiske urenheder i  olien, er den mekaniske bearbejdning af frøet, hvor trykket i pressen kan foregå ved helt op til 500 Bar. Så en udformning, der giver frøet en "skånsom" behandling, vil alt andet lige give en renere olie.

Hybrens oliepressere er kendetegnet ved en høj oliekvalitet, meget høje udbytter og en dokumenteret lang levetid på sliddele. Presserne er designet med henblik på høj brugervenlighed, og service udføres almindeligvis af brugeren selv, evt. efter vejledning fra Hybren. Gængse sliddele lagerføres, så der som regel er dag til dag levering.Ingen nyheder at vise