KONCEPTET

HYBREN KONCEPTET

HYBREN har udviklet et beskyttet koncept, hvor en patenteret oliepresse er bygget sammen med et stokerfyr. Ideen er, at stokerfyret afbrænder oliefrøets (raps) faststofdel, efter at pressen har udvundet olien. Olien bliver filtreret samtidig, så slutprodukterne fra processen er varme og koldpresset, filtreret planteolie.

I praksis styres systemet ved, at stokerfyret kalder på brændstof (piller fra pressen), når der er et varmebehov i de rum, som stokerfyret opvarmer. Pressen reguleres op og ned i hastighed af stokerstyringen, eller standser helt, hvis varmebehovet er meget lille. Når varmebehovet kommer tilbage, starter systemet igen, da der er automatisk optænding på stokeren. Den olie, der produceres sideløbende, behandles efter behov, alt efter, om den skal bruges til foder, opvarmning andetsteds eller som motorbrændstof. Olien kan også anvendes til elproduktion, ved brug til drift af elgenerator.

Dette grundprincip er gennemgående for Hybrens anlæg, og det kan tilpasses aktuelle behov, lige fra enfamiliehuset på 110 m2 til godset med en hovedbygning på 1000 m2 og store, opvarmede sidefløje. Alt sammen et spørgsmål om dimensionering og projektering, som Hybren står til rådighed for at udføre.

Ønskes der i større anlæg mulighed for foderkage- eller brændselsproduktion til eksternt brug, sideløbende med forsyning af kedelanlægget, gøres dette ved hjælp af PLC styring, der konfigureres til kundens specifikke behov af Hybrens egen styringsmand.

MILJØVENLIG BRÆNDSTOF

Den færdige olie, der opsamles på lagertanken, kan enten anvendes til yderligere rumopvarmning ved afbrænding i en rapsoliebrænder, bruges til foderblandinger (eller mayonnaise !) eller, som det er den primære tanke bag HYBREN konceptet, som brændstof på en modificeret dieselmotor.

Hvis olien bruges som motorbrændstof, giver Hybren konceptet mulighed for at dække husstandens eller bedriftens energibehov 100 % med CO2 neutral, svovlfri energi, udfra en råvare, der produceret lokalt, måske af brugeren selv, og med en minimal transportomkostning. Aske fra kedlen er blot mineraler, der kan føres tilbage til marken, hvor frøet kom fra.Ingen nyheder at vise